Spółka «Eurooptauto»

Оставить отзыв
 • 2012
   • założenie spółky
   • przewoźnik generalny sieci sklepów „Euroopt”
   • 34 jednostek techniki

  Spółka E-auto ( „Eurooptauto, OOO”) była założona w marcu 2012r., główne rodzaje działalności spółki stanowią przewozy i spedycja towarów. Spółka powstawała jak przewoźnik generalny sieci sklepów „Euroopt” ( „Eurohurt”) w celu zaspokojenia potrzeb sieci w i przemieszczeniu towarów do sklepów, dostawy towarów na centra rozdzielcze (logistyczne). W chwilę stworzenia spółka posiadała 27 jednostek techniki.

  Dynamiczny rozwój sieci sklepów klienta wymagało od przewoźnika we właściwym czasie zaspokajać potrzeby w niezbędnej ilości transportu, dlatego już w 2012 r. zostało nabyte 7 jednostek techniki produkcji europejskiej.

  Od pierwszych dni istnienia spółki była określona koncepcja (strategia rozwoju), którą można scharakteryzować takimi słowami: "wysoka jakość serwisu wedłuh umiarkowanych stawek".
 • 2013
   • rozwój
   • działalność spedycyjna
   • jakości serwisu
   • safety control
   • 89 jednostek techniki

  W 2013 r. spółka podjęła decyzję o inwestowaniu w rozwój transportu ponad 5,0 młn. euro, co pozwoliło pod koniec 2013 r. zwiększyć własny park samochodów do 89 jednostek.

  W 2013 r. Spółka zaczęła rozwój dodatkowego kierunku - działalność spedycyjna, zostały zawarte kontrakty z dupymi przewoźnikami europejskimi, z którymi współpraca stale się rozszerza.

  Razem ze zwięrszeniam parku samochodowego i objętości przewozów wzrastały i wymagania stawiane jakości i serwisu, dlatego przez spółkę był opracowany system wymagań stawianych do samochodów i składu kierowców, który pozwala utrzymywać wysoki poziom jakości serwisu świadczonego naszym klientom.

  Nasze spółka jedna z pierwszych wdrożyła i z powodzeniem eksploatuje rozwiązanie “ safety control ” dot. kontroli bezpieczeństwa towaru w chwili przewozu, które pozwala kontrolować zarówno temperaturę przewozu jak i niesankcjonowany dostęp do komory towarowej.

  Za czas eksploatacji danego systemu spółka nie otrzymała żadnej pretensji odnośnie naruszenia warunków temperatury. Dane rozwiązanie później zostało obowiązkowym wymaganiem do transportu obsługującego sieć sklepów „Euroopt”.

  Spółka „Eurooptauto” uzyskała licencję na Działalność medyczną dot. badanie na dopuszczanie do pracy.
 • 2014
   • park samochodowy
   • 96 jednostek techniki

  W ciągu 2014 r. spółka „Eurooptauto” zwiększyła swój park samochodowy do 96 jednostek.

  Wiek średni samochodów wynosi 3 lata.

 • 2015
   • monitoring
   • 111 jednostek techniki

  W 2015 r. spółka „Eurooptauto” zapewniła swoim partnerom możliwość śledzenia za przemieszczeniami ich towarów, wprowadzając własny system monitoringu. W 2015 r. spółka nabyła jeszcze 15 pojazdów członowych, jeszcze więcej odnowiając swój park samochodowy.

 • 2016
   • analityki przewozów

  Rozwój kierunków analityki przewozów i eksploatacji środków transportowych. Rozszerzanie parku samochodowego środkami tzransportowymi produkcji białoruskiej - MAZami, przeznaczonymi do przewozu różnych towarów w składzie pojazdu członowego.

 • 2017
   • 159 jednostek techniki

  W 2017 r. spółka nabyła jeszcze 40 pojazdów członowych (Iveco Stralis, Iveco Eurocargo), jeszcze więcej odnowiając swój park samochodowy.

Наши сертификаты

Специальное разрешение (лицензия)

Cвидетельство о государственной регистрации коммерческой организации